Buijing Consultancy
Beheer(s) uw debiteuren

De Belastingdienst vindt dat bedrijven die in de fout gaan met zzp'ers, eerder kunnen worden aangepakt dan demissionair staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vorig jaar heeft gezegd. Wiebes zei dat de dienst bij schijnzelfstandigheid voorlopig alleen zou optreden tegen een handvol 'evident kwaadwillenden'. De fiscus heeft veel meer opdrachtgevers van zzp'ers in het vizier.

De ruimere toepassing van het begrip 'evident kwaadwillenden' door de Belastingdienst blijkt volgens belastingadviseurs uit twee interne memo's van de dienst. Die heeft het ministerie van Financiën in augustus vrijgegeven nadat een beroep was gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur.

Slapende honden

Wegens de richtlijnen die in dememo's staan, raden adviseurs hunklanten aan terughoudend te zijnmet het voorleggen vanopdrachtovereenkomsten metzzp'ers aan de Belastingdienst. Datvoorkomt dat slapende hondenworden wakker gemaakt, luidt hunadvies.

‘'Je moet de vraag stellen of je als bedrijf nog wel een modelovereenkomst moet voorleggen aan de Belastingdienst'’
• Belastingadviseur Jurgen Stormmesand

Wiebes schortte vorig jaar dehandhaving van de Wetderegulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op. Reden daarvoor waren problemen bij de totstandkoming van modelovereenkomsten om met zzp'ers te kunnen werken zonder navorderingen van loonheffing te hoeven vrezen.

Samenspanning en uitbuiting

Bij het opschorten van de handhaving — inmiddels tot 1 juli 2018 — maakte de VVD-staatssecretaris een uitzondering voor 'evident kwaadwillenden'. Daarbij zou het volgens Wiebes hooguit om tien gevallen gaan, waar de termen fraude, zwendel, valsheid, samenspanning en uitbuiting op van toepassing zouden zijn.

Volgens de memo's kunnen bedrijven echter veel sneller in de categorie 'evident kwaadwillenden' belanden. Dat is vooral het geval als opdrachtgevers en -nemers, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst, geen aanpassingen aanbrengen in modelovereenkomsten die de fiscus heeft afgekeurd. Ook als bedrijven en zzp'ers aanwijzingen negeren om hun werkwijze te veranderen zodat er volgens de fiscus geen sprake is van een dienstbetrekking, kan de fiscus loonbelasting en sociale premies naheffen bij opdrachtgevers en boetes opleggen. Voorbeelden hiervan uit de praktijk zijn tot nu toe niet bekend.

Niet mee te werken

'De fiscus stelt in modelovereenkomsten zaken voor waarmee bedrijven niet kunnen werken', zegt belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY. 'Maar als je de overeenkomst niet aanpast, kan de Belastingdienst je als kwaadwillend aanmerken en naheffingen en boetes opleggen. Dan kan het aantrekkelijker zijn om niet met de Belastingdienst te praten en in ieder geval tot 1 juli volgend jaar op oude voet verder te werken met zzp'ers. Daarom hebben sommige van mijn klanten na het verschijnen van de memo's afgezien van een gesprek met de fiscus.'

Rietveld zegt dezelfde geluiden van collega's bij andere kantoren te horen. Jurgen Stormmesand van Meijburg & Co Belastingadviseurs herkent dat. 'Gebruikmaken van een bestaande modelovereenkomst is vaak beter, dan als bedrijf een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst', zegt hij.

Meer handhavingszaken

De uitleg van 'evident kwaadwillenden' in de memo's heeft Stormmesand verbaasd: 'Het is de vraag of overeenkomsten die niet juist zijn of die niet juist worden toegepast in de categorie vallen van opzet, fraude en zwendel.' De interpretatie van de fiscus kan in ieder geval tot veel meer handhavingszaken leiden dan het aantal dat Wiebes eerder in antwoorden op Kamervragen noemde, aldus de adviseur.

De Belastingdienst zegt in een reactie geen licht te zien tussen de omschrijving van kwaadwillenden uit de memo’s en de definitie van de staatssecretaris. Het aantal voorgelegde overeenkomsten is volgens de dienst in de loop van de vakantieperiode gedaald, maar kent nu weer een stijgende lijn. Dat adviseurs klanten soms afraden een overeenkomst te laten goedkeuren, is bij de Belastingdienst niet bekend, aldus een woordvoerder.

 
Bron: Financiaal management

Nederlandse bedrijven zijn hun rekeningen sneller gaan betalen. Dit gebeurde in het derde kwartaal van 2015 na gemiddeld 42,3 dagen. Dat blijkt uit de barometer betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Daarmee is opnieuw een record gebroken sinds het begin van de metingen in 2002. De kloof tussen het bedrijfsleven en de (semi)-overheid wordt wel steeds groter als het gaat om het tijdig betalen van facturen.

Frans van den Heuvel, Research & Learning bij Graydon: “Het nieuwe record van 42,3 dagen is het gevolg van een toename van vertrouwen bij Nederlandse ondernemers. Dat heeft ervoor gezorgd dat ondernemers konden beschikken over meer liquiditeit en dus sneller in staat waren hun financiële verplichtingen te voldoen. Bovendien zien we dat bedrijven die beschikken over een goed credit management ervoor kunnen zorgen dat betalingsafspraken met hun klanten beter worden nageleefd.”

Positieve verwachting

De nieuwe verbetering van het betaalgedrag is veelbelovend voor het laatste kwartaal van 2015. In het derde kwartaal neemt het betaalgedrag traditioneel af ten opzichte van het vorige kwartaal, dat is nu niet het geval. Frans van den Heuvel: “Integendeel, omdat we ten opzichte van het vorige kwartaal juist een verbetering zien, durf ik wel te voorspellen dat we ook in het laatste kwartaal een verdere afname zullen waarnemen.”

Uit de barometer betaalgedrag van Graydon blijkt echter dat de trend van sneller betalen niet terug te zien is bij de overheid en de semi-overheid. Daar waar we in alle branches een beter betaalgedrag zien in vergelijking met een jaar eerder, laat de (semi)overheid een alsmaar slechter betaalgedrag noteren. Ook in vergelijking met vorig kwartaal verslechtert het betaalgedrag. Van den Heuvel: “De overheid stond al niet bekend als een snelle betaler en in plaats van een verbetering blijkt uit onze nieuwe studie dat de overheid – in vergelijking met vorig jaar - nog een dag langer is gaan doen over het voldoen van haar rekeningen.”

“De overheid staat bekend als een betrouwbare relatie om zaken mee te doen, toch is het raadzaam om vanaf het begin goede afspraken te maken over het hanteren van de (wettelijke) betaaltermijn. De kans dat je factuur daadwerkelijk betaald wordt is bij de overheid misschien wel groter, maar de zekerheid dat dit veel te laat gebeurt inmiddels ook,” aldus Frans van den Heuvel.

Zakelijke dienstverlening en landbouw snelste betalers

Als we kijken naar het betaalgedrag per sector in de Graydon Barometer, dan zien we dat facturen in de zakelijke dienstverlening met 38,5 dagen het snelst worden voldaan. De landbouw volgt met 38,6 dagen op de voet. Naast de overheid als negatieve uitschieter, blijven de transportsector en de chemie branche met ruim 44 dagen achter met het betaalgedrag.

Graydon ziet met tevredenheid dat de trend van stipter betalen zich ook in het derde kwartaal van 2015 doorzet. In België werd gisteren bekend dat het stipter betalen van facturen stabiliseert, terwijl we hier opnieuw een absoluut record noteren. “Toch moeten we vaststellen dat bijna anderhalve maand wachten op je geld nog steeds erg lang is. Het verder om laag brengen van deze betaaltermijn is onontbeerlijk voor een financieel gezonde onderneming”, aldus Frans van den Heuvel.

 

Bron: Graydon

Aantal faillissementen blijft relatief laag

In juli dit jaar zijn er ongeveer evenveel faillissementen uitgesproken als de maand daarvoor. Sinds 2009 lag het aantal faillissementsuitspraken niet meer zo laag als in deze twee maanden. Dat maakte het CBS vrijdag bekend.

In totaal werden 412 bedrijven en instellingen, behalve eenmanszaken, in juli 2015 failliet verklaard. Daarmee komt het totaal aantal faillissementen in de eerste zeven maanden van dit jaar uit uit op 3.325. Dat is 19% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het CBS heeft wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt namelijk nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Juli had vier zittingsdagen, terwijl juni vijf zittingsdagen had.

 

Bron: FD.nl

Filezwaarte begin 2015 met ruim de helft gestegen

Nederlanders staan weer vaker in de file. Na een lange periode van afnemend fileleed, is het stilstaan en langzaam rijden in het verkeer weer flink toegenomen.

http://www.nu.nl/binnenland/4022561/filezwaarte-begin-2015-met-ruim-helft-gestegen.html

Oplossing pgb-chaos gaat nog maanden duren

Staatssecretaris Van Rijn komt zijn belofte niet na om de problemen voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) op korte termijn op te lossen. Het aanpakken van alle problemen met de uitbetalingen van pgb’s door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat nog maanden duren. Dat staat in een herstelplan dat de staatssecretaris gepresenteerd heeft.

http://nos.nl/artikel/2026598-oplossing-pgb-chaos-gaat-nog-maanden-duren.html

Aantal Faillissementen nog altijd 42 procent hoger dan in 2007

Het aantal faillissementen in Nederland zal in 2015 naar verwachting met 15 procent dalen. Ook daarmee ligt het aantal bankroeten nog altijd 42 procent hoger dan in het pre-crisisjaar 2007.

http://www.nu.nl/ondernemen/4014327/aantal-faillissementen-nog-altijd-42-procent-hoger-dan-in-2007.html


Debiteurenbeheer: het is balen als klanten niet betalen

Verhalen over koetjes en kalfjes kunnen me gestolen worden tijdens een netwerkbijeenkomst. Als ondernemers een betoog afsteken over incasso, dan spits ik mijn oren. Zeker als ze hun betaalgedrag uit de doeken doen. Een sprekend voorbeeld van zo’n gesprek had ik vorige week tijdens een netwerkdiner. Een ondernemer – met als tekst ‘ontzorgt ICT in het MKB’ op zijn bij Vistaprint gedrukte visitekaartje – had het hoogste woord over zijn betalingsmoraal. ‘Ik betaal mijn facturen nooit op tijd’, zei hij met een triomfantelijke blik in zijn ogen tegen zijn tafelgenoten. ‘Ik wacht altijd één of twee herinneringen af, voordat ik aan mijn verplichtingen voldoe.’

http://debiteuren-plein.nl/debiteurenbeheer-het-is-balen-als-klanten-niet-betalen/ 

 

Nibud bezorgd over geldtekort traditioneel kostwinnersgezin

Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen met één kostwinner en een inkomen tot 35.000 euro. Deze traditionele kostwinnersgezinnen hebben het volgens het instituut "financieel moeilijk".

http://www.nu.nl/geldzaken/4008596/nibud-bezorgd-geldtekort-traditioneel-kostwinnersgezin.html

 

Creditmanagement is veel meer dan debiteuren stalken

Als creditmanager zitten we dag in dag uit debiteuren achter hun veren. Toch merk ik dat er binnen de organisatie nog te vaak verwarring heerst over waarom wij dit doen en wat onze waarde juist is. Weten we trouwens zelf nog wel waarom het voor ons bedrijf zo belangrijk is dat we dit doen? 

https://public.graydon.be/blog/creditmanagement-is-veel-meer-dan-debiteuren-stalken?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_term=weekly&utm_campaign=W&utm_content=dutch&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoiva%2FBZKXonjHpfsX96%2B0rXKCg38431UFwdcjKPmjr1YUITsB0aPyQAgobGp5I5FEBSbTYXbFjt6MMXw%3D%3D